Uppljusning med lera

Vid ”uppljusning med lera” används väteperoxid. Med eller utan tillsatser. Ekofrisörerna har tagit beslutet att inte använda några kemikaler alls, varför vi inte tar emot tar emot ljusfärgningar.

ekologisk-frisor-1